KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Prof. dr hab. med. Piotr Jankowski
Przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Wydział Nauk o Zdrowiu, UJ CM

Prof. dr hab. med. Wojciech Drygas
Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr med. Roman Topór-Mądry
Przewodniczący-Elekt Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr hab. med. Grzegorz Kopeć
Poprzedni Przewodniczący Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr med. Agnieszka Młynarska
Sekretarz Zarządu Sekcji Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

Dr med. Paweł Balsam
I Katedra i Klinika Kardiologii, WUM

Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka
I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, IK UJ CM

Prof. dr hab. med. Piotr Podolec
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Lek. med. Agnieszka Sarnecka
Klinika Chorób Serca i Naczyń, IK UJ CM

Prof. dr hab. med. Andrzej Wysokiński
Katedra i Klinika Kardiologii, UM

Prof. GUM, dr hab. med. Tomasz Zdrojewski
Zakład Prewencji i Dydaktyki, Katedra Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii, GUM

 

ORGANIZATORZY

 

Sekcja Prewencji i Epidemiologii, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne


Zakład Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum


I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

Firma Iwentarium