DLA WYKŁADOWCÓW

 

  • Prezentacje multimedialne powinny zostać przygotowane w programie PowerPoint (MS Windows). Prezentacje inne niż Power Point powinny być zapisane jako samouruchamiające się lub zawierać w folderze odpowiedni program odtwarzający.
  •  Prosimy o zapisywanie prezentacji na CD-romie lub pen-drive. Filmy powinny być zapisane w formacie *.avi lub *.mpg (odtwarzane w Windows Media Player) i mieć bezpośrednią ścieżkę dostępu (zapisane bezpośrednio w folderze prezentacji).
    Jeżeli filmy były kompresowane przez divix lub xivid i posiadają kodeki, to kodeki te powinny znaleźć się w folderze z prezentacją. Prezentacje przygotowane w środowisku innym niż Windows mogą mieć nieco inny sposób wyświetlania czcionek, kolorów, wielkości okienek itp., za co Komitet Organizacyjny nie odpowiada.
  • Prezentacje powinny być opisane tytułem, imieniem i nazwiskiem autora
    i kolejnym numerem prezentacji.
  • Prezentacje multimedialne przygotowane w programie PowerPoint, prosimy przekazać najpóźniej na 0,5 godziny przed sesją do punktu przyjmowania prezentacji, prezentacje inne niż PowerPoint powinny zostać przekazane na 1 godzinę przed sesją, w której mają być prezentowane.
  • Nawiązując do zasad obowiązujących podczas kongresów PTK, ESC, AHA i ACC, zachęcamy do deklarowania potencjalnych konfliktów interesów na początku prezentacji.
  • Prosimy o bezwzględne przestrzeganie czasu przeznaczonego na prezentacje i czasu trwania całej sesji.